چاپ
دسته: blog
بازدید: 4314
گردشگری تجاری

گردشگری تجاری، امروزه سفرهای کاری سهم عمده ای را در صنعت گردشگری به خود اختصاص داده است. این نوع سفرها با هدف انجام کار و دریافت حقوق، دو از محل زندگی انجام می شود.

تعریف سازمان جهانی گردشگری از این نوع گردشگری عبارت است از سفرپیاپی افراد به منظور اهداف انجام تجارت و تفریح به مناطقی به غیز از محل زنگی خود کمتر از یکسال.


اهداف گردشگری تجاری

- شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاهها
- عقد قرارداد شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
- سفرهای تشویقی با هدف قدردانی از پرسنل ممتاز
- شرکت در دوره های آموزشی


تمام فعالیت های یک گردشگر در سفر تجاری، فقط مربوط به فعالیت کاری و تجاری نمی شود بلکه می تواند در حین کار، به تفریح نیز بپردازد و از تورهای طبیعت گردی استفاده کند.

تاثیرات گردشگری تجاری

تاثیرات اجتماعی: افراد با شرکت در محافل در کشورهای دیگر ارتباطات خود را گستره کرده و می توانند دوستان و همکاران خارجی نیز پیدا کنند.
تاثیرات فرهنگی: در گردشگری تجاری از افراد با تجربه و متخصص دعوت به عمل می آید که تاثیر بسزایی در ورود دانش بین المللی به کشور هدف دارد.
تاثیرات سیاسی: باعث افزایش قدرت سیاسی کشور میزبان، افزایش صلاحیت مدیریتی سران دولت، ارائه نمای بهتر از کشور میزبان در انظار جهانی می شود.
تاثیرات بر صنعت گردشگری: صنعت گردشگری و گردشگری تجاری به هم وابسته می باشند. در این حالت هتل ها و آژانس های مسافرتی و دیگر بخش های صنعت گردشگری نیز متاثر می شوند. طبق آخرین تحقیقات، تمامی سفرهایی که به منظور شرکت در همایش ها درجهان انجام می شود 15 درصد از کل گردشگری دنیا را به خود اختصاص می دهد.


نتیجه پایانی


گردشگری تجاری که با هدف تجارت انجام می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هر دو کشور میزبان و مهمان نتایج مثبت و ارزنده ای را به ارمغان خواهد داشت.