گردشگری سلامت

گردشگری سلامت، این نوع گردشگری یکی دیگر از انواع گردشگری می باشد که به توریسم درمانی نیز شهرت دارد. تعریف سازمان جهانی گردشگری از گردشگری سلامت عبارت است از: استفاده از خدماتی که باعث افزایش سلامت جسمانی و روانی فرد، خارج از محل سکونت وی بیشتر از 24 ساعت، شده باشد.

در ادامه خواهید خواند گردشگری سلامت

گردشگری دریایی

گردشگری دریایی، گردشگری دریایی یکی دیگر از انواع گردشگری می باشد که در حال حاضر روند رو به رشدی خواهد داشت. انواع ورزش های دریایی، غواصی، بازی های دریایی در حوزه گردشگری دریایی قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند گردشگری دریایی

گردشگری تاریخی

گردشگری تاریخی، این نوع از گردشگری بخش عمده ای از صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است، که به بازدید از مکان های تاریخی و فرهنگی و موزه های باستانی می پردازد. گردشگری تاریخی نقش عمده ای را در جذب و ترغیب گردشگران به عهده دارد، چرا که تاریخ از دیرباز مورد علاقه بشریت بوده و هست.

در ادامه خواهید خواند گردشگری تاریخی

گردشگری تجاری

گردشگری تجاری، امروزه سفرهای کاری سهم عمده ای را در صنعت گردشگری به خود اختصاص داده است. این نوع سفرها با هدف انجام کار و دریافت حقوق، دو از محل زندگی انجام می شود.

در ادامه خواهید خواند گردشگری تجاری

گردشگری جنگل

گردشگری جنگل، یکی از شاخه های گردشگری، گردشگری در جنگل می باشد. این نوع گردشگری یک نوع گردشگری ماجراجویانه به شمار می رود. تفریحی که در سرزمین های جنگلی انجام شود را گردشگری جنگل می نامند.

در ادامه خواهید خواند گردشگری جنگل